Polish Mathematical Society
    Faculty of Computer Science,
Bialystok University of Technology
    University of Bialystok
  Mathematics for Teachers
   SGH Warsaw School of Economics
  Białystok City
   Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku
   I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
  Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
w Białymstoku