Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Wydział Informatyki,
Politechnika Białostocka
  Uniwersytet w Białymstoku
  Matematyka
 

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

  Miasto Białystok
  Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku
  I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
  Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
w Białymstoku