Zakładamy, że Wasze wystąpienia powinny zmieścić się w programie tych trzech dni. Poza wystąpieniami zaproszonych gości, które z natury rzeczy mogą być dłuższe, wszystkie inne wystąpienia nie powinny przekraczać 45 minut. Z doświadczenia wiemy, że znacznie korzystniej jest powiedzieć mniej z pominięciem szczegółów technicznych, ale za to ciekawiej. Z wymienionych tu powodów wszystkie wystąpienia po analizie streszczeń/abstraktów będą podzielone na trzy grupy – krótkie komunikaty (15 minut), krótkie wykłady (30 minut) oraz wykłady regularne (45 minut).

Zakładamy, że dla pewnych osób może być ważne otrzymanie publikacji papierowej z ich tekstem. Możliwość wydania na papierze publikacji wykładów konferencji zależy głównie of liczby zgłoszonych prac i opinii recenzentów. Przy zbyt małej liczbie prac zgłoszonych do druku możemy nie uzyskać dotacji na druk. To jednak będzie wiadome dopiero po przejrzeniu wszystkich zgłoszeń.

Zgłoszone prace będą referowane w tzw. trybie peer review. Recenzenci nie będą znali nazwisk autorów.

Format tekstów do druku znajdziecie podłączony do tej strony w tym miejscu - > [format MS Word] lub [PDF]

Jeśli ktoś nie chce używać załączonego szablonu, to można wydrukować załączony plik PDF i wzorując się na nim stworzyć własny dokument MS Word (dowolna wersja) lub LaTeX. Autora obowiązkiem jest przesłanie ostatecznej wersji pracy w postaci pliku PDF. UWAGA: Times New Roman z LaTeXa ma nieco inną matrycę niż Times New Roman z MS Office. Jeśli komuś zależy na absolutnej zgodności krojów to może przedefiniować style w LaTeXu, ale to już jest wyższa szkoła jazdy.

Aby nie komplikować nikomu życia proponujemy, aby wszystkie teksty były pisane w MS Word a wzory wstawiane za pomocą edytora wzorów tego programu. Każda wersja Worda zawiera taki edytor. Ten w MS Word 10 jest rzeczywiście najlepszy.

Autorzy proszeni są o używanie języka, który jest dla nich najwygodniejszy, a zarazem najczytelniejszy dla większości uczestników konferencji. W przypadku tekstów o charakterze dydaktycznym języki polski jest znacznie korzystniejszy niż np. angielski czy niemiecki.